IMG_2494

Utekök

Äldre torp utan både el och vatten, här passar ett ”utekök” väldigt bra in, byggs i lösvirke så kan m.a.o. anpassas efter kundens specifika önskemål.

Lusthus2 Lusthus1IMG_2494IMG_2493Photo 2014-06-18 14 23 16